Indien data niet consequent wordt veilig gesteld, zijn verregaande gevolgen vaak niet te overzien!
Door diefstal, brand, waterschade, virus, stroomstoring en technische mankementen kunnen belangrijke gegevens verloren gaan.

Een goede back-up is daarom van essentieel belang.

Om gegevens te beschermen dient er dagelijks een reservekopie van data te worden gemaakt.
Het is belangrijk dat zowel de back-up als het origineel beschikbaar is.
Het maken van een back-up op een externe harddisk, waarbij de oude back-up steeds overschreven wordt met een recentere versie is niet zonder risico.
Deze methode biedt onvoldoende bescherming tegen dataverlies. Als tijdens het maken van deze back-up bijvoorbeeld een crash optreedt,
loopt u de kans dat zowel het origineel als de back-up zelf niet bruikbaar zijn.

Ondanks de essentie, blijft back-up vaak een ondergeschoven kind. Organisaties zien de essentie van back-up pas in geval
van calamiteiten, wanneer het helaas te laat is. Volledige back-up images welke elkaar overschrijven is een mogelijke reden hiervoor.
In het geval van een crash tijdens overschrijven van images raakt de originele back-up beschadigd. Fox Techno Service / WSO Automatisering bewaart meerdere versies zodat vanaf elk gewenst moment willekeurige data kan worden hersteld.

Fox Techno Service / WSO Automatisering biedt het gemak en de zekerheid van online back-up. Hard- en software investeringen zijn niet nodig.
Met online back-up van Fox Techno Service / WSO Automatisering worden back-ups automatisch gemaakt. Bestanden worden dagelijks met 256 bit encryptie via ssl naar ons datacenter verzonden en opgeslagen. Bedrijfskritische data is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar.
In geval van calamiteiten kan data snel hersteld worden.

De software van Fox Techno Service / WSO Automatisering is platform onafhankelijk, dat wil zeggen dat zowel Linux, Windows, MAC OS X, Sun Solaris, Novell en alle platformen met Java2 JRE Standard Edition, vanaf v1.3.1, worden ondersteund.

Tevens ondersteunt onze software back-up van de volgende databases:

  • MySQL
  • Microsoft SQL
  • Exchange (Brick level)
  • Oracle database
  • Lotus Domino/Notes